הניידת החינוכית - דואר סביבה

נושא הפעילות: טבע וסביבה, מדעים, מורשת.
דרך משימות הניתנות לילדים באמצעות ה"דואר", הם לומדים להכיר את הסביבה. כל מכתב מכיל משימה שמטרתה לגרום לתלמידים לצאת ולהכיר את הסביבה בעזרת החושים ובהתנסויות אישיות.
 
הפעילות מביאה להנעה לחקר וחיפוש ואיסוף פעיל של מידע. כמו כן, היא יוצרת הזדהות והרגשת שייכות אל הסביבה שבה פעלו הילדים, מלמדת אותם להתבונן בפרטים שונים וחושפת אותם לאפשרויות הרבות הקיימות בסביבה שמחוץ לבית ולכיתה.
קהל יעד: ילדים בגיל הגן ועד כיתה ו'.
זמן:  30-20 דקות.