משלחת של אנשי מקצוע מקק"ל ייצגה את ישראל בפורום הייעור התשיעי של האו"ם בפברואר 2011

חברי המשלחת מקק"ל ונציגי משרד החוץ השתתפו בדיוני המליאה של הכינוס העוסקים בניסוח מסמך הסיכום של פורום היעור, המשלחת אף תרמה לדיונים בתחום של ניטור ארוך טווח ביערות ברחבי העולם.

מידע כללי

חברי המשלחת נטלו חלק גם באירועים שעסקו בנושא קידום הייעור במדינות מתפתחות באפריקה וכן בפרויקט של יצירת דיאלוג בין גופים ממשלתיים, סקטור פרטי וקהילות למען שטחים פתוחים.  כמו כן קיימו נציגי קק"ל פגישות בלתי פורמליות עם נציגי המשלחת היפנית האחראים על פרויקט דומה במהותו לפעילותה של קק"ל באגמון החולה, ועם נציגי אירגונים מקבילים לקק"ל באפריקה ובדרום אמריקה.
 
משלחת קק"ל קיימה אירוע צד בנושא "יערות באזורים צחיחים וצחיחים למחצה המשפרים את איכות החיים ואת הפרנסה ביישובים הסמוכים להם", וכל אחד מנציגיה נשא הרצאה בנושא שהוא אמון עליו. כמו כן הוזמנה המשלחת לאירוע ההשקה של שנת היערות, בהשתתפות שרת החקלאות והיערות של פינלנד ושרי החקלאות של קניה ושל נורבגיה.  שגריר ישראל באו"ם השתתף גם הוא באירוע זה. 

צילום: ארכיון הצילומים של  קק''ל

סיכום מקצועי

הכנס המחיש את החשיבות של חשיפת היכולות המקצועיות של קק"ל ומפעל הייעור במסגרות בינלאומיות ייצוגיות כדוגמת האו"ם, לצד ההשתתפות השוטפת בכנסים מקצועיים. משתתפי הכנס נוכחו לדעת כי קיים חוסר ידע לגבי היכולות והפעילות של ישראל בתחום זה וחשוב שנהיה "על המפה".

בנוסף הוחלט כי יש להמשיך את הקשר עם מסגרות משרד החוץ על מנת להרחיב פעילות זו ולהעמיק אותה. דובר כבר בעבר כי יש לקק"ל יכולה וצריכה להוות "אור לגויים" בתחומי התמחותה והדבר יכול לתרום למדינת ישראל, לקק"ל ולעולם.

נציגת משלחת ישראל לאו"ם נבחרה לעמוד בראשות "קבוצת מדינות מערב אירופה ואחרות" בפורום הייעור של האו"ם. הדבר מציב אתגר משמעותי לשיתוף פעולה עתידי.
 
 

צילום: ארכיון הצילומים של  קק''ל