יער - גיליון 20 - יוני 2021

משולחנו של מנהל אגף הייעור

גלעד אוסטרובסקי, יערן ראשי ומנהל אגף הייעור

גובה עצים ויערות בישראל

תמיר קליין - המחלקה למדעי הצמח והסביבה, מכון ויצמן למדע
אילון כלב - אגף הייעור, קק"ל
מיכאל ספרינצין - אגף הייעור, קק"ל

השפעת ממשק ייעור באתרי חניית ביניים בצפון הנגב על ציפורי שיר הנודדות בסתיו

עדי דומר - המחלקה למדעי החיים, אוניברסיטת בן־גוריון בנגב
אייל שוחט - מרכז דוכיפת לצפרות ואקולוגיה – ירוחם

השפעת היערות והשטחים הפתוחים על בריאות הגוף והנפש של המבקרים בהם

קרן קפלן מינץ - מכון שמיר למחקר
אופירה אילון - החוג למדעי הלמידה וההוראה, אוניברסיטת חיפה
אורלי נתן - מוסד שמואל נאמן בטכניון
ציפי עשת - מוסד שמואל נאמן בטכניון
אסף קרואני - אגף הייעור, קק"ל

איקליפטוסים ובריכות חורף – הילכו השניים יחדיו גם מחוץ לאוסטרליה?

אביטל גזית - בית הספר לזואולוגיה ובית הספר לסביבה ולמדעי כדור הארץ ע"ש פורטר, אוניברסיטת תל אביב

התכנון בקק"ל – סוף מעשה בתכנון תחילה

נעה טל - מנהלת מחלקת הפרויקטים ואדריכלית אגף התכנון, קק"ל
עדי נוי איוניר - מנהלת מחלקת התכנון מרחב מרכז, קק"ל

ניטור בריכות החורף בשטחי קק"ל

יהונתן בר־יוסף, אלדד אלרון - יועצים ביחידת המדען הראשי, קק"ל

הדברה ביולוגית של מזיקים ביער על ידי ציפורים

מעין רז - המחלקה למדעי בעלי החיים, הפקולטה לחקלאות מזון וסביבה, רחובות, האוניברסיטה העברית בירושלים

ספירת מבקרים באמצעות חיישנים ביער ביריה

שמעונה סבג-דרעי - מנהלת מחלקת קליטת קהל מרחב צפון

יישומון לניהול ולספירה של מבקרים בפארק גורן ובאגמון החולה

שמעונה סבג-דרעי - מנהלת מחלקת קליטת קהל מרחב צפון

 

אלוני שייח' מחפי בנחל חרמון

עזרא ברנע - יו"ר עמותת אלוני ישראל
עידן קופלר - המכללה האקדמית כנרת

פרידה מהסטף: שיחה עם גידי בשן

מראיין: גלעד אוסטרובסקי - מנהל אגף הייעור, קק"ל

יער של ספרים

גלעד אוסטרובסקי - מנהל אגף הייעור, קק"ל

אז והיום - יער יתיר ומצודת היערנים

גיל סיאקי - מנהל מחלקת יער מרחב דרום, קק"ל
אורנית גינת - רכזת קליטת קהל באזור הר הנגב והערבה, קק"ל

* תמונת השער של גיליון 20:  הסטף, צילום אוויר, אפריל 2021. צילום: חנוך צורף