פקיד היערות

יער


החל מנובמבר 2008, כל עץ בוגר בישראל הוא אילן מוגן על פי חוק. על אדם המעוניין לכרות עץ בוגר או להעתיקו למקום אחר - לקבל אישור מהגורם המוסמך שהוא פקיד היערות האחראי על האזור בו צומח העץ, פקיד היערות של קק"ל, של העירייה, של המועצה האזורית או המועצה המקומית.

לתשומת לבכם:
פקידי היערות בישראל הם של קק"ל ושל הרשויות המקומיות. 
לשימושכם - חלון חיפוש למציאת פרטי פקיד היערות בהתאם ליישוב המבוקש.

איתור פקיד יערות לפי יישוב
שם יישוב

חובה לבחור ישוב

טוען תוצאות חיפוש ...

הגשת בקשה לקבלת אישורי כריתה והעתקה

לשם הגשת בקשה לכריתה או העתקה של אילן מוגן יש למלא טופס בקשת כריתה או העתקת אילן מוגן. את הטופס יש להעביר אל פקיד היערות המתאים לבחינה והחלטה.

בישראל פועלים מספר פקידי יערות - חלקם מקק"ל וחלקם מטעם הרשויות המקומיות, האמונים על מתן היתרי כריתה והעתקה של עצים באזורים שונים בארץ. מוסמכים ע"י משרד החקלאות.

ניתן לאתר את פקיד היערות לפי יישוב בחלון חיפוש פקיד יערות שבראש דף זה.

לנוחיותכם ניתן להוריד את הטופס בפורמט PDF או WORD.

טופס זה ניתן להגיש לפקיד היערות בקק"ל או ברשות המקומית:

לטופס בקשת כריתה או העתקת אילן מוגן »

 לטופס בקשת כריתה או העתקת אילן מוגן »

 

גיזום לעומת כריתה

לנוחיותכם, מצורף איור המדגים את ההבדל בין גיזום תקין לבין כריתת עץ. האיור באדיבות משרד החקלאות.

גיזום לעומת כריתה. האיור באדיבות משרד החקלאות

 להורדת האיור - גיזום לעמות כריתה »

 

 

פרסום של רישיונות כריתה והעתקת עצים

בהתאם להנחיות פקודת היערות על פקיד היערות לפרסם לציבור מידע אודות רישיונות (אישורים שניתנו) לכריתה או העתקה של עצים בטרם כניסתם לתוקף.

המידע המפורסם כולל את מבקש הרישיון, מיקום העצים המיועדים, סוגם ומספרם, סיבת מתן הרישיון , שם נותן הרישיון ותוקפו.

משך פרסום הרישיונות באתר משרד החקלאות הוא 14 יום. הפרסום מוסר מהאתר עם כניסת הרישיונות לתוקף.

לרשימת הבקשות לקבלת רישיונות כריתה והעתקה של עצים »

הגשת ערר

במידה והגשתם בקשה לכריתה או העתקה של אילן מוגן ולאחר בחינת הבקשה פקיד היערות האזורי החליט שלא לאשר את בקשתכם, ניתן לערער על כך בכתב בפני פקיד היערות המתאים - פקיד היערות הראשי של קק"ל או פקיד היערות האחראי על הרשויות המקומיות.

כמו כן, ניתן לערער גם על בקשת כריתה/העתקה שאושרה ע"י פקיד היערות ולהתנגד לרישיון שניתן.

ערערים בתחום אחריות פקידי היערות בקק"ל יש להגיש  לפקיד היערות הראשי של קק"ל עפ"י הפרטים הבאים:
ד"ר דוד ברנד
טלפון: 02-9905566 / 02-9905760
מענה טלפוני יינתן בימים א', ג', ד' ו-ה', בין השעות 15:30-8:30.
פקס: 02-9915517
דואר אלקטרוני

עררים הנוגעים לתחום אחריות פקידי היערות ברשויות המקומיות יש להגיש לפקיד היערות של משרד החקלאות ד"ר ארז ברקאי, ע"פ הפרטים הבאים:
ד"ר ארז ברקאי
טלפון: 03-9485816
דואר אלקטרוני
 
להלן טופס הערר להורדה בפורמט PDF:
  לטופס ערר על החלטה על כריתה או העתקה »
 

אכיפה על כריתת עצים שלא עפ"י רישיון כריתה

• אכיפה על כריתה לא חוקית בתחום יער - יש לפנות למחלקת הפיקוח של קק"ל: 
02-9905561 |  02-9905637.

• אכיפה על כריתה לא חוקית בתחום עירוני - יש לפנות לפקיד היערות של משרד החקלאות:
03-9485816

 

פקיד היערות - מידע נוסף

מהו עץ בוגר?

"עץ בוגר" הוא עץ שגובהו שני מטרים לפחות מעל פני הקרקע וקוטר גזעו, הנמדד בגובה 130 סנטימטרים מעל פני הקרקע, הוא עשרה סנטימטרים לפחות.

מהי פקודת היערות?

על האמנה שנכרתה בין מדינת ישראל וקק"ל ובה הוחלט בין השאר על סמכויות קק"ל בניהול היערות.

נוהל פקיד היערות

הנוהל מגדיר שני תהליכים אפשריים: בקשה לכריתה/העתקה של עצים מכוח פקודת היערות ובקשה לכריתה/העתקה של עצים כחלק מהליכי תכנון ובנייה

תיקון 89

פירוט התיקון בחוק שבו נקבע שכל העצים הבוגרים בישראל הם אילנות מוגנים.


אם ידוע על עץ שעומדים לכרות דרשו מהכורת לראות את האישור.
כריתת עץ ללא אישור הינה עבירה פלילית!