כנסים, משלחות ושיתופי פעולה

 

נציגי קק''ל בכנס מקצועי בישראל.  צילום: ארכיון צילומי קק''ל

במסגרת פעילותה הענפה של קק"ל, היא יוזמת ומנהלת כנסים וימי עיון מקצועיים בתחומי עיסוקיה המקצועיים והמגוונים. מפגשים אלה מתקיימים במהלך השנה עבור מגוון קהלים - עבור אנשי המקצוע בארגון ועבור אנשי מקצוע מחוצה לו שלהם מימשקי עבודה עם קק"ל. בנוסף, קק"ל גם מקיימת כנסים ומפגשים מקצועיים בינלאומיים שנושאיהם משיקים לפעילות הארגון כגון ייעור, יצירת מקורות מים חלופיים, התמודדות עם שינויי האקלים ועוד במסגרת שיתופי פעולה רבים.