פרוטוקולים

מאגר רהט. צילום: ארכיון צילומי קק"ל

בראשות קק"ל עומד דירקטוריון המתווה את מדיניות פעילותו של הארגון. דירקטוריון קק"ל פועל, בין השאר, באמצעות ועדות הדירקטוריון השונות שפועלות לקידום הפעילות שבתחומי סמכותן.

 
בראש הדירקטוריון פועלת ועדת ההנהלה המתווה ומנהלת את פעילות הארגון ומקבלת החלטות ביצועיות המוציאות את מדיניות הדירקטוריון אל הפועל.  הנהלת קק"ל מקיימת את ישיבתה השבועית בכל יום ב' בשבוע, מקבלת את החלטותיה על בסיס נוסחי החלטה ודברי הסבר המועברים לחבריה מראש, ועל בסיס המלצות הדרג המקצועי.
 
במדור זה מתפרסמים הפרוטוקולים של ישיבות אלה, הן של ועדת ההנהלה והן של הדירקטוריון והם כוללים את עיקרי הדיון וההחלטות שהתקבלו ונימוקיהן.
 
לתשומת לבכם: נוסח הפרוטוקולים והמסמכים הקובע הינו  זה השמור במזכירות החברה.