הסדרי ניגוד עניינים

לראשונה בתולדותיה, קק"ל מציבה סטנדרטים חדשים ומתקדמים של הסדרת חשש לניגודי העניינים של דירקטורים ונושאי המשרה בחברה