דו"ח כספי לשנת 2015

להלן דו"חות כספיים לפעילות קק״ל בשנת 2015. המידע מפורט לנוחיותכם בשני דו"חות:
1) דו"ח כספי, חתום על ידי הנהלת הארגון
2) דו"ח מילולי, כפי שנדרש מחברה לתועלת הציבור
 
הנתונים המופיעים בדו"ח משקפים את הפעולות שקרן קימת לישראל נקטה בשנה זו בכדי לממש את היעדים האסטרטגיים שהארגון הציב לעצמו. יעדים אלה רבים ומגוונים וכוללים, בין השאר:
1) פעולות פיתוח בתחומי קרקע וייעור
2) פעולות בעוטף עזה
3) פעולות חינוכיות
4) פעולות מקרקעין
הדו"ח מכיל, בין היתר, מידע בדבר:
1) המבנה הארגוני של החברה - עובדים ומתנדבים
2) פירוט תאגידים קשורים
3) השירותים שניתנו לחברה
4) שימוש בכספי תרומות
5) בעלי תפקידים