דו"ח כספי לשנת 2017

להלן דו"חות כספיים לפעילות קק״ל בשנת 2017.
 
המידע מפורט לנוחיותכם בשני דו"חות:
1) דו"ח כספי, חתום על ידי הנהלת הארגון
2) דו"ח מילולי, כפי שנדרש מחברה לתועלת הציבור