מתן חסות לאירוע קק"ל

חסות לאירועים: התקשרות ללא אישור וועדה (סעיף 14 לנוהל)

חסות לאירוע לאנשים עם מוגבלויות

לקראת היום הבינלאומי לאנשים עם מוגבלויות, המתקיים השנה ב 3 בדצמבר 2021, תקיים קק"ל אירוע, פעילות במטרה לייצר מודעות ליום ולחשיבות הנושא.

קק"ל מזמינה גופים וארגונים, אשר פעילותם תואמת את האירוע ואשר מעוניינים להעניק חסות לאירוע ולפעילות, לפנות בהצעה

לאגף קשרי ציבור באמצעות כתובת אימייל:

IrisAv@kkl.org.il

חסות לאירוע מניעת אלימות כנגד נשים

לקראת יום המאבק הבינלאומי למניעת אלימות נגד נשים, המתקיים השנה 25 בנובמבר 2021,
תקיים קק"ל אירוע, פעילות במטרה לייצר מודעות ליום ולחשיבות הנושא.

קק"ל מזמינה גופים וארגונים, אשר פעילותם תואמת את האירוע ואשר מעוניינים להעניק חסות לאירוע ולפעילות, לפנות בהצעה

לאגף קשרי ציבור באמצעות כתובת אימייל:

IrisAv@kkl.org.il