קול קורא לקבלת מלגות והטבות למשפחת השכול: צה"ל, כוחות הביטחון, פעולות איבה-קרן באומן 2022

קרן קימת לישראל מנהלת יחד עם האפוטרופוס הכללי את קרן ניקולא באומן ז"ל אשר הותיר את כל עזבונו לטובת סיוע למשפחות השכול הנמנים על צה"ל, כוחות הבטחון ופעולות איבה.

הקרן, אשר החלה לפעול בשנת 2020, מסייעת לאחים שכולים, יתומים, הורים שכולים ואלמנות במגוון של הטבות כספיות ומימון פעילויות, הן באופן ישיר לזכאים והן באמצעות הארגונים היציגים (ארגון יד לבנים, ארגון אלמנות ויתומים וארגון נפגעי פעולות איבה).

להלן ההטבות אשר תחלוקנה באמצעות פניה ישירה לקרן במהלך שנת 2022:

הטבות לאחים שכולים-

מלגת לימודים אקדמאיים ועל תיכונים; מלגת לימודי הכנת לבגרות ו/או מכינה; הטבה בגין ביצוע אבחון למידה; הטבת רכישת כלי נגינה; הטבות חוגים; הטבת רישיון נהיגה; הטבת השתתפות במכינה קדם צבאית; הטבת ייעוץ קריירה; הטבה הכשרה מקצועית.

הטבות ליתומים-
הטבת הכשרה מקצועית.

לקבלת פרטים נוספים ולהגשת בקשות בטופס המקוון יש ללחוץ כאן:
https://bit.ly/3IbiabM

יתר ההטבות לטובת אחים שכולים, אלמנות, הורים שכולים ויתומים תחולקנה על ידי הארגונים היציגים. לקבלת פרטים לגבי הטבות אלה:
הטבות באמצעות הארגונים היציגים

תאריך אחרון להגשת בקשה לקבלת מלגה/או הטבה: 31/12/2022 (או עד למועד ניצול מלא של התקציב המיועד להטבות אלה, המוקדם מבין השניים).