רשימת זוכים במכרז סגור לשנת 2020

ועדת מכרזים נושא / סיבת התקשרות שם הספק והיקף ההתקשרות
ועדת מכרזים 47-20 מיום 14.12.2020 הליך מס/210/20 שירותי עריכה וכתיבה בשפה הרוסית וניהול אתר ועמוד פייסבוק של קק"ל בשפה הרוסית

פנו ל-5 מציעים, התקבלו 4 הצעות
משרד פרסום מודול

366,000 ש"ח

כולל אופציות

1,344,000 ש"ח
ועדת מכרזים 46-20 מיום 6.12.2020 הליך מס/208/20 יועץ מיזוג אויר לבית מוסדות קק"ל

פנו ל-7 מציעים, התקבלו 6 הצעות
שאול שמיל

259,068 ש"ח
ועדת מכרזים 43-20 מיום 8.11.2020 הליך מס/237/20 רכישה, אספקה והתקנה ותחזוקת מערכת מצלמות ומרכז בקרה באגמון החולה

פנו ל-6 מציעים, התקבלו 3 הצעות
אל פר אלקטרוניק בע"מ

387,000 ש"ח
ועדת מכרזים 42-20 מיום 1.11.2020 הליך מס/254/20 רישוי שנתי לתוכנת CYNET הישראלית

פנו ל-3 מציעים, התקבלו 3 הצעות
10 סקיור אינפיניטי אבטחה בע"מ

34,400 $