כנס וסדנה בינלאומיים בנושא ניהול יער מוכוון אספקת שירותי מערכת אקולוגית

משתתפי הסיור בתמונה קבוצתית

בחודש יוני 2016 קיים תחום האקולוגיה באגף הייעור של קק"ל כנס וסדנה בינלאומיים בנושא תכנון וניהול יער מוכוון אספקת שירותי מערכת אקולוגית. הכנס נבנה ובוצע בשיתוף פעולה עם שירות הייעור האמריקאי (USFS), המכון לחקר משאבי כדור הארץ (WRI) ותחום המחקר וקשרי החוץ באגף הייעור בקק"ל. עוד סייעו בבניית הכנס נציגי אזור ההר בקק"ל ומכון וולקני.

במהלך שלושת ימי הכנס שמעו המשתתפים הרצאות מרתקות ומגוונות על ידי מומחים בנושא, השתתפו בסדנה פנימית של קק"ל בנושא ניהול יער מוכוון מטרה: הכנת תכנית-אב וממשק ויישומם בשטח, וערכו סיורים מונחים ביערות מרחב מרכז.

מנהל תחום אקולוגיה באגף הייעור אדר' נוף יהל פורת סיכם: "היו אלו כנס וסדנה ייחודיים וחדשניים בקק"ל ובארץ. עד כה, אף אחד מהגופים העוסקים בניהול ומחקר שטחים פתוחים בארץ לא גיבש תפיסה יישומית לניהול השטח עבור אספקת שירותי מערכת. קק"ל היא הראשונה שפיתחה מדיניות וכלים יישומיים בפועל לצורך כך ועוסקת בזה במרץ בשלוש שנים האחרונות. המטרות לעתיד מגוונות ורבות וכוללות, למשל, מיפוי והערכה של שירותי המערכת שהיערות בארץ מספקים, הגדרה מדויקת של שירותי הוויסות הרצויים ביערות ועוצמתם והרחבה ויישום בשטח של תהליך הכנת תכניות האב לממשק יער. שיתוף הפעולה הפורה והמוצלח עם אנשי שירות הייעור האמריקאי והמכון לחקר משאבי כדור הארץ יימשך גם בפרויקטים אלו וזוהי הזדמנות לכלל הגופים ללמוד האחד מהשני".

לפניכם סיכומים , קישורים להרצאות מצולמות  וחומרים מהכנס: