הרצאות הכנס וחוברת תקצירים

ד"ר דוד ברנד, יערן ראשי, מנהל אגף הייעור, קק"ל
ברכות ופתיחה
לצפייה בהרצאה »

Brehan Doud , Africa & Middle East Program, USFS
סקירת שיתוף הפעולה בין קק"ל לשרות הייעור האמריקאי
לצפייה בהרצאה »

Todd Gartner, Senior Associate & Natural Infrastructure for Water Manager, WRI
Overview of an Ecosystem Services Approach
לצפייה בהרצאה »

אלון לוטן, המארג
פרויקט מערכות אקולוגיות ורווחת האדם בישראל
לצפייה בהרצאה »

Nikola Smith, Ecologist & ecosystem services specialist, USFS
Multi-Functional Ecosystem Services Planning – U.S. Forest Service Experience 
לצפייה בהרצאה »

Todd Gartner
Managing Landscapes for Water Security and Quality, Soil Protection and Re-greening Landscapes
לצפייה בהרצאה »

Nikola Smith
Managing forests for Recreational and Cultural Resources and Services
לצפייה בהרצאה »

Todd Gartner
Global Case Studies of Biodiversity as an Ecosystem Service
לצפייה בהרצאה »

יצחק משה, מנהל מחלקת יער, מרחב דרום, קק"ל
משה שלר, קהילה ויער, קק"ל
שני גלייטמן, אקולוגית, אגף הייעור, קק"ל
הצצה על ניהול יער מוכוון אספקת שירותי מערכת בקק"ל
לצפייה בהרצאה »

Jasmine Qin, Research Analyst, Natural Infrastructure for Water, WRI
 Using Technology and Tools to Measure, Monitor, Prioritize and Report on
Ecosystem Service Related Changes
לצפייה בהרצאה »

יגיל אוסם, חוקר יער, מכון וולקני
ניהול היער בישראל למטרות אספקת שירותי מערכת: תורת ניהול היער החדשה
לצפייה בהרצאה »

יהל פורת, מנהל תחום אקולוגיה באגף הייעור
יישום תפיסת שרותי המערכת בתכניות האב לממשק יערות קק"ל: סקירת שלוש השנים האחרונות
לצפייה בהרצאה »

 להורדת חוברת התקצירים »

לקבלת המצגות המלאות מהכנס ניתן לפנות ליהל פורת, מנהל תחום אקולוגיה באגף הייעור, בדוא"ל: YahelP@kkl.org.il