תכניות אב וממשק ליערות על פי עקרונות תורת ניהול היער


מסמך תורת ניהול היער בישראל שאושר על ידי דירקטוריון קק"ל בשנת 2012 מציב אתגרים חדשים בפני מקבלי ההחלטות ומנהלי השטח בקק"ל. חלק מרכזי במסמך מתמקד בעקרונות להכנת תכניות אב לממשק היערות שבניהול קק"ל.

ואכן, קק"ל רואה חשיבות רבה בהכנת תכניות אב לממשק היערות שבניהולה, על אף שתהליך הכנת התכניות מורכב, ארוך טווח ומחייב שיתופי פעולה בין גורמים מקצועיים רבים.
יער הקדושים כמודל
יער הקדושים שימש כמתווה להכנת תכנית אב לממשק יער, על פי עקרונות תורת ניהול היער. התכנית אושרה במהלך שנת 2013, ונכללו בה מספר פרקים עיקריים: ניתוח שטח מקדים נרחב, תכנית אב ליער (חזון היער, עקרונות תכנון, תכנית ייעודי שטח, מפת תצורות הצומח היערניות הרצויות), תכנית ממשק רב-שנתית (טבלת פעולות הממשק הרצויות וסדרי עדיפויות לביצוע) ותכניות אב נושאיות (התגוננת מאש, נופש וטיילות, ערכי טבע ובתי גידול ייחודיים).
הכנת תכניות אב לממשק היער לפי עקרונות מתווה זה תסייע לניהול מקרקעי הייעור באופן הטוב ביותר, תוך שמירה על עקרונות ניהול יער בר-קיימא, ניהול מכוון מטרה ואספקת שירותי מערכת אקולוגית מוגדרים.
תכניות אב נוספות
לאור הצלחת המתווה לתכניות ביער הקדושים, סיימה קק"ל בשנת 2014 את הכנתן של שתי תכניות אב לממשק יערות סטף ופארק עדולם (הרי יהודה), ובמהלך 2015 תסתיים הכנתן של שלוש תכניות נוספות (יער ביריה בגליל העליון, יערות צרעה ואשתאול בשפלה ויערות הנחלים גרר וחנון בצפון-מערב הנגב). כמו כן, תחל הכנתן של שלוש תכניות נוספות.
פרויקט הכנת תכניות האב לממשק יער, אשר החל בהכנת המתווה לתכנית אב וממשק ביער הקדושים (יהל פורת, חנוך צורף ויגיל אוסם) מונחה כיום מקצועית על ידי תחום אקולוגיה באגף הייעור, מנוהל ומבוצע בפועל במרחבים ובאזורים השונים של קק"ל, בסיוע צוותי תכנון חיצוניים וצוותי היגוי פנים-ארגוניים רחבים.
תכניות עבודה שנתיות מפורטות ביערות הקדושים, הסטף ועדולם נבנות ומבוצעות כיום, לאור תכניות האב לממשק שהוכנו עבורם.
מיפוי יחידות ייעוד השטח כחלק מהכנת תכנית האב לממשק יערות הנחלים גרר וחנון. מימין לשמאל: מנהל מחלקת יער מרחב דרום איציק משה, מנהל תחום אקולוגיה באגף הייעור אדר' נוף יהל פורת, אדר' נוף עליזה רפפורט, מנהלת מחלקת יער וקהילה מרחב דרום חנה בכר, מנהל אזור נגב מערבי דני בן דוד, מנהל מדור ממ"ג מרחב דרום גיל סיאקי
מיפוי יחידות ייעוד השטח כחלק מהכנת תכנית האב לממשק יערות הנחלים גרר וחנון.
מימין לשמאל: מנהל מחלקת יער מרחב דרום איציק משה, מנהל תחום אקולוגיה באגף הייעור אדר' נוף יהל פורת,
אדר' נוף עליזה רפפורט, מנהלת מחלקת יער וקהילה מרחב דרום חנה בכר,
מנהל אזור נגב מערבי דני בן דוד, מנהל מדור ממ"ג מרחב דרום גיל סיאקי
צילום: ארכיון הצילומים של קק"ל