עצים מיוחדים

ברחבי המדינה פזורים עצים מיוחדים רבים. חלקם גדולים ומרשימים, אחרים קשישים להפליא, ויש ביניהם כאלה שמספרים סיפור. לפעמים דווקא עץ, אילם לכאורה, הוא המספר הטוב ביותר את סיפורו של המקום בו הוא צומח ואת סיפוריהם של האנשים שמתגוררים בקרבתו. קק"ל שמה לה למטרה לשמור על גופם ועל רוחם של עצי התפארת של ישראל. יערני קק"ל שומרים על העצים האלה, וכשצריך, אף מעניקים להם טיפול רפואי. כשאין ברירה, וסכנת פיתוח מאיימת על עצים קשישים, אנשי קק"ל מעתיקים אותם למקום בטוח.

עץ המדינה - הברוש בדגניה

"עץ המדינה" שבקיבוץ דגניה א' הוא ברוש מצוי שניטע בטקס חגיגי בט"ו בשבט תש"ח, ט"ו בשבט הראשון לאחר הכרזת עצרת האומות המאוחדות על סיום המנדט הבריטי בארץ ישראל. העץ המרשים קרס בסערת האביב באפריל 2018, ובמאי שאחריו ניטע ברוש צעיר במקומו.