קטלוג צמחים לצדי דרכים

בוגנוויליה נאה. צילום: ארכיון הצילומים של קק"ל

קק"ל, מינהל המחקר החקלאי ושה"מ - שירות ההדרכה והמקצוע של משרד החקלאות, הפיקו קטלוג צמחים מומלצים לשתילה בצדי דרכים, לשימוש אדריכלי נוף, הנדסאי נוף, גננים ואנשי מקצוע אחרים. הקטלוג נתמך, בעיקר, על 20 שנות תצפית בכביש 40, בקטע ביל"ו-רמלה.
 
בקטלוג 46 מיני צמחים המומלצים לשתילה בצדי דרכים, באחזקה נמוכה, ללא תוספת השקיה ובתנאי מינימום של 350 מ"מ גשם בממוצע רב-שנתי. לאחר שתילת הצמחים, עד להתבססות, יש להשקות באופן סדיר במשך שלוש שנים.