ליערן, אב תשט"ז, 1956, מס' 4-3


ליערן 1956 4-3
תוכן העניינים
היער והעץ בתנ"ך, לקט פסוקים - הארבה עמוד 3
דבר המערכת עמוד 3
מסקר אקולוגי של עצי הבעל התרבותיים שבנגב - פרופ' מ. זהרי, י. ויזל עמוד 4
רשמי סיור מיערות המזרח התיכון:
          שתי הערות - י. ויץ עמוד 7
          יערות קפריסין - י. הרשנזון עמוד 9
          רשמי סיור באיטליה - מ. אלון עמוד 13
ארבה המדבר - ד"ר ר. גבריאלית-שפאן עמוד 16
סקירה על עצי היער והנוי בגן הבוטני של מקווה ישראל - ד. זיידנברג עמוד 19
ייעור בקליפורניה:
         אפשרויות אקלום האורן הקולטרי בישראל - ע. שחורי עמוד 21
         איקליפטוס בקליפורניה - ז. ורד עמוד 24
מחדשות הייעור / אשנב לעולם - י. פנצל עמוד 27
דו"ח האגודה לשנת 1956-1955 עמוד 28
מכתבים למערכת עמוד 29
  הגיליון המלא להורדה »