ליערן, אלול תשכ"ב, 1962, מס' 3


ליערן 1962 3
תוכן העניינים
דבר המערכת עמוד 77
טיפול באגני היקוות  באירופה - מ. קולר עמוד 78
סחף חולות, ייצוב חולות ומשברי רוח בדנמרק - ד. חת עמוד 88
יישור שטחים והכנתם לנטיעה בשיטת התילום שתי וערב בדרום הארץ - נ. יפה עמוד 96
מקומה של הקזוארינה בייעור הארץ - י. פנצל עמוד 100
הקזת שרף מאורן ירושלים בישראל ע"י פציעת הקליפה וזירוז ע"י חומצה - מ. צ'ודנוף עמוד 105
דו"ח מהמזרח התיכון - הכשרת יערנים לארצות ערב עמוד 110
ביקורת ספרים - קובץ בי"ס הגבוהה לייעור של מדינת ניו יורק עמוד 112
מכתבים למערכת:
האורן כעץ מדברי - ב. וירצברג עמוד 113
היער ומקורות המים - מ. בולוטין עמוד 115
דו"ח כספי של אגודת היער 1962-1961 עמוד 116

  הגיליון המלא להורדה »