ליערן, תשרי תשכ"ו, 1965, מס' 3


ליערן 1965 מס' 3
תוכן העניינים
תכונות יערניות של השבטוט הרב ברכי - ר.נ. קאול עמוד 69
טרנספירציה של ברוש מצוי ושל ברוש אטלנטי - ר. קרשון עמוד 74
שורשי אוויר של איקליפטוסים - מ.ו. גרסימוב עמוד 76
שימוש בעצי אשל להפחתת סכנת שריפות - י. ויזל, י. פרידמן עמוד 77
חדשות המזרח התיכון - הקרן המיוחדת של האו"ם עמוד 83

  הגיליון המלא להורדה »