ליערן, תשרי תשכ"ט, 1968, מס' 3-2


ליערן 1968 מס' 3-2
תוכן העניינים
דבר המערכת עמוד 69
עשרים שנות מחקר באנטומולוגיית היער בישראל - י. הלפרין עמוד 70
האיקליפטוס בישראל - מבוא לתולדות הייעור בארץ ישראל - י. ויץ עמוד 81
אל חמה - ר. קרשון עמוד 95
גורמי חוסר היעילות בהדברת טוואי התהלוכה של האורן - י. הלפרין עמוד 99
לזכר נעדרים:
אריה להב ז"ל עמוד 103
משה שורצמן ז"ל עמוד 104

  הגיליון המלא להורדה »