ליערן,אלול תש"ל, 1970, מס' 3


ליערן 1970 מס' 3
תוכן העניינים
עשרים שנות גשם באילנות – ג. שילר עמוד 49
השפעת מתחי מים על צמיחת הרוחב בצפצפת הפרת – נ. ליפשיץ, י. ויזל עמוד 53
תנאי בית הגידול והצמחייה בבניאס – ר. קרשון עמוד 62
התפתחות העצים והצמחייה העשבונית ביערות האורן בהרי אפרים ובגליל התחתון התיכון – נ. זליגמן, ג. דואר עמוד 65
ביקור באבו סווירי – פ. גאט עמוד 73
היער ואספקת העץ לתעשייה בארץ (דו"ח מיום עיון בנושא) – ג. שילר עמוד 74

  הגיליון המלא להורדה »