ליערן,כסלו תשל"א, 1970, מס' 4


ליערן 1970 מס' 4
תוכן העניינים
המורפולוגיה של נבטי יפרוק המדבר - ר. קרשון עמוד 89
תפוצת עצי בר בהר הנגב הצפוני והמרכזי - א. דנין, ג. אורשן עמוד 91
על הדילול - ג. שילר עמוד 99
הדילול ביער - י. ריבס עמוד 100
השפעת משברי רוח על השתנות התנאים המיקרואקלימיים - י. זוהר עמוד 107
מקדמים במידות עצי מחט - י. וייץ עמוד 111
מכתב למערכת עמוד 113

  הגיליון המלא להורדה »