ליערן, תשרי תשל"ג, 1972, מס' 3


ליערן 1972 מס' 3
תוכן העניינים
יוסף ויץ ז"ל 1972-1890 עמוד 33
עמי שחורי ז"ל 1972-1928 עמוד 34
מחקרים על איקליפטוס בישראל: אקוטיפ קתרין של איקליפטוס המקור - ר. קרשון עמוד 36
כמויות השרף הנפרש מהביבים הוורטיקליים והביבים הרדיאליים בעצה של אורן ירושלים - א. זמסקי עמוד 40
סיכום עם ההשתנות האקוטיפית באיקליפטוס המקור - ר. קרשון עמוד 44
מחדשות האגודה עמוד 48

  הגיליון המלא להורדה »