ליערן, טבת תשל"ד, 1973, מס' 4-3


ליערן 1973 מס' 4-3
תוכן העניינים
דוד בן גוריון ז"ל (1886-1973) עמוד 41
תרומת עט לצומח העצי בישראל – זקום מצרי – ר. קרשון עמוד 42
יער וחינוך יערני בשוויץ – א. קורט עמוד 47
היער באזורים המיובשים של הולנד – א. יוספי עמוד 52
רשמי ביקור יערני ביערות אוסטריה – י. קפלן עמוד 59
שירות היערות הממלכתי בארצות השפלה – א. יוספי עמוד 61
הבדואים בצפון מזרח סיני – ר. קרשון עמוד 65

  הגיליון המלא להורדה »