גיליון מס' 9, אדר תשל"ח


יערון גיליון מס' 9
תוכן העניינים
דבר המערכת עמוד 1
לימודי טכנאות יער בביה"ס החקלאי בנהלל - י. קפלן עמוד 2
היפגעות עצי אורן ע"י אוזון פוטוכימי בקליפורניה ובישראל - פרופ' ז. נאוה עמוד 5
הלם ועקת הדילול ביערות האורן - נח פלד עמוד 12
היבטים כלכליים של יערות האורן - א. שפטר עמוד 15
חישוב הוצאות/הכנסות מול הכדאיות הכלכלית - תגובות קוראים - אלחנן יוספי עמוד 18
40 שנות יער הזורע - גוסטב הורן עמוד 20
מהנעשה בחבלים עמוד 21
המדור האישי עמוד 23
  הגיליון המלא להורדה »