סקרים ביערות הקהילתיים

לכל יער קהילתי יש יופי ואופי משלו, אוצרות טבע ונוף ואתרי מורשת מיוחדים לו. כל אלה יוצרים יחדיו תדמית אטרקטיבית, מסייעים במיתוגו ובשיווקו של היער ומהווים גורם משיכה לקהילה ומקור של גאווה והזדהות: “ביער שלנו יש...”

סקרי נוף וטבע

קק”ל עורכת סקרים מקצועיים כדי לגלות ולתעד את המצאי של כל יער קהילתי. סקרים אלה נערכים בשיתוף עם בעלי ידע ומתנדבים מהקהילה. המידע שנאסף מסייע בתכנון הפעולות ביער, בהתייחסות לערכים שיש לשמור עליהם. על פי מידע זה אנו מגיעים להחלטות בדבר המקום הראוי להקמת חניון, התוואי הראוי לשביל, או מקומות שבהם יש לאסור כניסת רכב כדי לשמור על ערכי טבע ונוף ולמען שלוות המטיילים. המידע הזה עומד גם לרשות נאמני היער כבסיס להפקת חומרי הסברה לקהילה. ממצאי הסקר עומדים לרשות הקהילה והם מתפרסמים באתרי אינטרנט ובאמצעי תקשורת אחרים.

סקר הסחלבים ביער שלומי הוא דוגמה לכך. ביוזמת קק”ל באו ליער יותר מ-100 בוטנאים, סטודנטים וחובבי טבע, שסקרו את כל פינות היער כדי לגלות מיני צמחים נדירים וסחלבים. הסקר התבצע בשיתוף המועצה המקומית וצוות המתנ”ס של שלומי. ביער התגלו מיני סחלבים רבים ובעזרת הקהילה והתלמידים נפרץ במקום שביל המאפשר למבקרים ליהנות מיפי הפריחה.

ביער עזריקם מוקמת תחנת EDU-LTER - תחנת ניטור ומחקר אקולוגי - חינוכי לטווח ארוך. באמצעות התחנה יאספו תלמידי בי”ס התיכון באר טוביה נתונים על תהליכים אקולוגיים המתרחשים ביער ויבצעו עבודות חקר בנושא.

צילום: ארכיון הצילומים של קקל
צילום: ארכיון הצילומים של קק"ל

סקרי דעת קהל

יערות קהילתיים מטופחים יחד עם הקהילה ולמענה. התושבים הם שאמורים להביע את עמדותיהם ושאיפותיהם כלפי היער.

סקר בקרב הקהילה

קק”ל עורכת ביערות הקהילתיים “סקרי שימושים ועמדות של הקהילה” כדי לחוש את הדופק הקהילתי. זוהי הזדמנות למדוד את מידת ההצלחה של פרויקט היער הקהילתי מפיו של הצרכן הסופי. תוצרי הסקר מסייעים לשפר את המוצר והשרות ביערות הקהילתיים ברחבי הארץ.

מסקרים שבוצעו עולה שביערות שבהם נערכו מהלכים משמעותיים, ביקרו ביער למעלה מ-50 אחוזים מתושבי היישוב. רבים מהמבקרים מגיעים ליערות בתדירות גבוהה, בעיקר משפחות עם ילדים. הביקורים מתפרשים על פני כל עונות השנה.

הפעילות המועדפת בכל היערות היא טיול ברגל ואחריו פיקניק. כ-80 אחוזים מהמבקרים משתמשים בשבילים ביערות, להליכה ברגל ולרכיבה באופנים.

רוב הנשאלים ציינו שהיער מעניק תחושה של קרבה לטבע ומקום לטיילות ונופש בקרבת הבית. רובם מרוצים, או מרוצים מאוד מהיער, ויחזרו לבקר בו בעתיד. כמחצית התושבים ציינו שהם מוכנים לתרום מזמנם למען טיפוח היער.

ללמוד וללמד

הפעילות ביערות הקהילתיים נעשית תוך התייעצות ולמידה מהנעשה בחו”ל, שם נושא זה מפותח מאוד. מיטב המומחים באים לישראל ויחד עם מומחים מהארץ, מעבירים סדנאות מקצועיות בתחום. יערנים ואנשי מקצוע בקק”ל, סטודנטים ותושבים, השתלמו בסדנאות אלה ולמדו על הנעשה במקומות אחרים בעולם. חלק מימי הסדנה התקיימו בערים שבהן יש יערות קהילתיים, והשתתפו בהם ראשי הערים, עובדי עירייה ונציגי הקהילה. מקור נוסף לידע הוא הפורום האירופי לייעור אורבני-קהילתי, שבו קק”ל חברה.

לאחר שרכשנו ניסיון, יש לנו גם מה לייצא. מגוון תנאי האקלים שלנו, בעיקר האקלים המדברי, הם כר פורה ללמידה בעידן של התחממות עולמית, המשפיעה על דפוסי ההתנהגות גם ביערות קהילתיים בארצות בעלות אקלים קר יותר.

הפסיפס האנושי הייחודי המרכיב את ישראל, אנשים שהיגרו לארץ מתפוצות ותרבויות שונות, החולקים יחד את הבילוי ביער, מהווה אף הוא מקור ללימוד בארצות מערביות שבהן קיימת תופעת הגירה.

כתיבה: משה שלר