משחק הטריוויה של קק"ל

משחק טריוויה מעשיר, מלמד ומהנה


כרטיסיות טריוויה בנושאי היסטוריה, איכות הסביבה, התיישבות ואישים. המשחק מתאים ליחיד או לקבוצה. כל כרטיס כולל פתיח, שבו מידע ולאחריו סדרת שאלות ידע. הכרטיסייה שלאחריו כוללת תשובות. בכרטיסיית התשובות שולבו בולים שהפיקה קק”ל, המציגים אירועים מחיי העם והמדינה. המשחק מכיל 50 , 30 או 20 כרטיסיות.


מחיר למוסדות חינוך למשחק של 20 כרטיסיות – 20 ש"ח
מחיר למוסדות חינוך למשחק של 30 כרטיסיות – 20 ש"ח
מחיר למוסדות חינוך למשחק של 50 כרטיסיות – 15 ש"ח

לפרטים נוספים ולהזמנות, אנא פנו לנציגנו בהתאם למרחב שבו נמצא המוסד החינוכי:

סניף טלפון אי-מייל
מדור חינוך מרחב צפון, שושי ראובני-לוי 04-8470367 shoshir@kkl.org.il
מדור חינוך מרחב מרכז, נטלי מוס 02-6583306 natlim@kkl.org.il
מדור חינוך מרחב דרום, כנרת ישורון 08-9986188 kinerety@kkl.org.il
מחלקת חו"ל, מלכה ברקאי 02-6583530 malcab@kkl.org.il