היסטוריה

תמונת חלוצים היסטורית מארכיון צילומי קק''ל

ההיסטוריה של קק"ל לפי עשורים

בקונגרס הציוני החמישי שנתכנס בבאזל, שווייץ, בדצמבר 1901 נתקבלה החלטה על ייסוד קרן קימת לישראל. כבר בעשור הראשון לקיומה התבסס מעמדה של קק"ל כארגון שמטרתו רכישת קרקעות בארץ ישראל בשם העם היהודי ולמענו ומאז היא ממשיכה בפעילותה בתחומים רבים נוספים.

תמונות בארכיון הצילומים

ארכיון הצילומים של קרן קימת לישראל משקף פרקים מרכזיים בתולדות העשייה הציונית ופעילות קק"ל מראשית המאה ה-20, ובהם התיישבות, נטיעת יערות, ההווי החלוצי, נופי ארץ ישראל, פריצת דרכים, מלחמות ישראל, עלייה וקליטה, חגים וטקסים, איכות הסביבה ועוד.  הארכיון מתעדכן באופן שוטף גם בצילומים המשקפים את פעילות קק"ל בהווה ואת דאגתה המתמשכת לפיתוח הארץ לרווחת תושביה במבט לעתיד.   

יומן מושגים ואירועים אלקטרוני

יומן מושגים וארועים ממוחשב, קל להתקנה ולהסרה. בקובץ היומן תוכלו למצוא מידע מגוון אודות ימים ואירועים חשובים בהיסטוריה של מדינת ישראל והעם היהודי, תוך התרכזות בנושאי ציונות, סביבה, חגים ומורשת.