קול קורא לקבלת מלגה לסטודנטים אחים שכולים - קרן באומן

 
קרן קיימת לישראל מנהלת יחדיו עם האפוטרופוס הכללי קרן על שם ניקולא באומן ז"ל שהוריש את הונו לטובת סיוע למשפחות שכולות.

הנאמנים החליטו שבהתאם להוראות הצוואה הכספים ייועדו השנה למלגות לסטודנטים אחים שכולים.
בשנת הלימודים תש"פ (2020) תחלק הקרן סך של עד 2,300,000 ₪ עבור מלגות לסטודנטים העומדים בתנאים המפורטים בקול קורא המצ"ב.


למסמכי הקול קורא »
 
בקשה לקבלת המלגה  תוגש אך ורק בטופס המקוון  וזאת לא יאוחר מיום  20.5.2020