הנחיות הרבנות לשנת השמיטה בקק"ל

מדריכות במשתלת גילת. צילום: דוד גרינשפן

 

כמסורת בכל שנת שמיטה, אחת לשבע שנים, גם השנה קק"ל מקיימת בכל השטחים שבאחריותה את מצוות השמיטה, בהתאם להוראות הרבנות הראשית לישראל. שנת השמיטה תשפ"ב תחל בראש השנה, א' בתשרי, 7 בספטמבר 2021.

יסודות השמיטה וטעם המצווה

"על שני יסודות מרכזיים עומדת שנת השמיטה – שני אבות שרוב הלכות השמיטה הן תולדותיהם – איסור עבודת האדמה, וחובת הפקר הפירות. במצב שיבול אדמת ארץ ישראל הוא מקור המחיה היחיד של יהודי הארץ, הרי שניתוק ממקור המחיה למשך שנה שלמה הוא דרישה קשה ביותר, וניסיון גדול ביותר הדורש מסירות נפש ואמונה גדולה וחזקה.

מצווה קשה זו לא נועדה לנתק אותנו מהארץ ומעבודת אדמתה, אלא להפך, לחבר אותנו בחיבור עמוק ושורשי לארץ ישראל. שנת השמיטה מלמדת אותנו שאנו חיים בארץ מיוחדת, שיש בה וביבולה קדושה וייחוד. שנת השמיטה נועדה לטעת בנו את הידיעה כי ארץ זו שייכת לבורא עולם, שזיכה אותנו בזכות הגדולה והמחייבת לשבת על אדמתו, וישיבה זו, בהיכלו המיוחד של בורא עולם, מחייבת אותנו וצריכה להקרין על התנהגותנו לא רק בשנת השמיטה אלא בכל עת ובכל שעה שאנו זוכים לשבת ולחיות בארץ ישראל – "כי לי הארץ כי גרים ותושבים אתם עמדי". (הרב זאב ויטמן).

נטיעות

 1. לא תתבצענה נטיעות טקסיות במהלך שנת השמיטה, למעט טקסי נטיעה שייערכו ע"י לא
  יהודים ושיתבצעו באתרים בהם הותרה הנטיעה ע"י הרבנות, לפי רשימות שאושרו לקק"ל
  בפיקוחו של אלי שלב.
 2. לא תתבצענה נטיעות באתרי טע-עץ ולא תתקיימנה בכלל נטיעות של תלמידים ואחרים
  במסגרת ט"ו בשבט.
 3. קק"ל לא תחלק בשנת השמיטה שתילים לנטיעה לגורמי חוץ, לרבות שתילים לייעור משקי
  ולמרעה דבורים.
 4. בשטחים המותרים לנטיעות לצורך תפיסת שטחים ומניעת פלישה, הנטיעות תעשינה ע"י
  עובדים לא יהודים. השתילים אשר גדלו עם גושי מצע ושל עצי סרק בלבד .לפי רשימות
  אתרים שאושרו באופן פרטני ע"י הרבנות בפיקוחו של אלי שלב.
 5. הכנת שטחים לנטיעות תשפ"ב במהלך שנת השמיטה, יבוצעו רק לפי אישור פרטני לכל אתר
  ואתר, שיצא מטעם הרבנות הראשית ובפיקוחו של אלי שלב.

טיפול בעצי היער הקיימים

עבודות לשימור וקיום ואחזקת היערות הקיימים מותרות כולל טיפול במזיקים ומחלות ולמניעה
והקטנת סכנת שריפות וכל פעולות הממשק לרבות כריתה , דילול , גיזום וכו".. העבודה תתבצע
בהנחיית אלי שלב.

 

פעילות במשתלת גולני. צילום: מיכאל חורי
פעילות במשתלת גולני. צילום: מיכאל חורי

משתלות

 1. ניתן להכין שתילים (זריעה והעתקה) בתנאי שהמצעים בהם יוכנו יהיו ללא אדמה. השתילים יהיו מנותקים מהקרקע ומעליהם תיפרס רשת הצללה של %51 כיסוי לפחות.
 2. ניתן לשלב תלמידים בהכנת השתילים כאמור לעיל במקום טקסי ט"ו בשבט.

מסיק זיתים

 1. מסיק הזיתים בסתיו תשפ"ב מותר ללא כל הגבלה.
 2. המסיק בשטחי הזיתים בסתיו תשפ"ב - חנטת הזיתים נעשית במהלך שנת השמיטה, לפיכך, הנחיות מפורטות תצאנה בע"ה בהמשך.

העתקת אילנות

ההעתקה תותר רק לצורך הצלתם של אילנות שצריכים לפנות למען קיום עבודות בינוי, פיתוח,
פריצת דרכים ומסיבות של בטיחות, שאינם יכולות להידחות לאחר השמיטה.
העבודות שיתבצעו בהעתקת העצים (עקירה/נטיעה), יבוצעו ע"י אנשים שאינם יהודים בלבד
בתיאום מראש ובאישור אלי שלב.

חרובים בשטחי קק"ל

במטעי החרובים הקטיף של תשפ"ב יחשב לשנה השישית. ישנה אפשרות לסניטציה ולגזום לאחר הקטיף את הענפים שנשברו.

משתלות גולני אשתאול וגילת

ההוראות לכל המשתלות הן עד לתאריך כ"א באלול תשפ"א, 29/8/2021 יום ראשון.
על המשתלות לסיים את ההנחיות הנ"ל:

 1. לבצע את פריסת המצעים המנותקים.
 2. לבצע את פריסת רשת ההצללה כפי שסוכם.
 3. בזמן הזריעה יש לוודא שהמתקנים סגורים היטב.
 4. בזמן העתקות השתילים לחממות הריבוי, יש לבדוק את תקינות העגלות למעבר ממתקן
  למתקן.
 5. יש לוודא שכל מערכות המים הממוחשבות תקינות בכדי למנוע השקיה ידנית ע"י יהודים.
 6. על האחראים למשתלות להודיע לאלי שלב על סיום ההכנות במשתלה לצורך אישור.

מרחב דרום

במרחב דרום מאחר ויש ריבוי הכנות שתילה והעתקת עצים באזורים של תפיסת שטחים, חייב
שהנוטעים והחופרים יהיו לא יהודים בלבד.
אחראי במרחב או נציגו צריך להודיע על כל פעולה שצריכה להתבצע מראש לאלי שלב.
הפעולות הנ"ל תעשנה במקומות שבהם חל היתר מכירה ע"י הרבנות הראשית לישראל.
כל ההוראות העתקה ונטיעה לכל המרחבים יינתנו לקבלנים או לעובדים שאינם יהודים ע"י סוהיל זיידן, פקיד יערות ראשי בקק"ל.

העתקת עץ שקמה. צילום: אמנון גוטמן
העתקת עץ שקמה. צילום: אמנון גוטמן

הנחיות לבדיקות ערלה

יש לתאם סיורים עם מנהלי מחלקות היער במרחבים או נציגיהם, בכל מרחב בכל שנה לצורך
בדיקות ערלה באתרים הבאים:

 1. בוסתנים
 2. זיתים
 3. חרובים
 4. משתלות אשתאול גילת וגולני, יש לדווח על הוצאת שתילי עצי פרי כל שנה,
  עד התאריך ט"ו באב לסיכום השנה