מקרקעי קק"ל

לא ניקיתם? לכלכתם.  בואו נשמור על היקיום ביערות קק"ל.  לפרטים


הודעות לציבור
נכסים להשכרה
להימנותא בע"מ נכסים בפריסה ארצית המושכרים במחירי השוק - דירות מגורים, חנויות, משרדים, חלקות חקלאיות ומגרשים.
למעוניינים להיכנס לרשימת ההמתנה ניתן לפנות לפי הפרטים הבאים:
אזור חיפה והצפון: אסנת מרדכי 04-8130206
אזור מרכז והשרון: אמה אברמוב 03-5261147
אזור ירושלים: פאני מאירי  08-6148837

כתב האמנה

החתימה על כתב האמנה. צילום: ארכיון קרן קימת לישראל

למן היווסדה פועלת קרן קימת לישראל כנאמן של העם היהודי על אדמתו.  ב-28 בנובמבר 1961 נחתמה בין קק"ל לבין ממשלת ישראל אמנה המסדירה את נושא אחריותה של קק"ל על אדמות העם היהודי. להלן נוסח האמנה המלא.

רשימת נכסי נעדרים

צילום: ארכיון קרן קימת לישראל

קק"ל מודיעה בזאת על אפשרות לעיין ברשימת שמות הנעדרים מתקופת מלחמת העולם השנייה אשר רכושם מנוהל על ידה. באם איתרתם ברשימה שם של קרוב משפחה, ניתן לפנות תוך פירוט פרטי הנעדר והקשר המשפחתי ביניכם לחברה לאיתור ולהשבת רכוש של נספי השואה כמפורט להלן.

לימודים אקדמיים במדיניות קרקעית

יער בגליל. צילום: ארכיון קרן קימת לישראל

קרן קימת לישראל, בשיתוף עם החוג לגיאוגרפיה וסביבת האדם שבאוניברסיטת תל אביב, קיימה בין השנים 2020-2006 תכנית לימודים בנושא מדיניות קרקעית לאומית. מטרת התכנית – טיפוח ההוראה והקניית הידע בתחומים של מדיניות קרקעית לאומית, אשר במסגרתה שולב גם מידע אודות מפעליה של קק"ל.