סקר עמדות הציבור ביחס לניקיון בפארקים וביערות

לקראת יום הניקיון ערכו קק"ל ומכון גיאוקרטוגרפיה סקר הבוחן את עמדות הציבור ביחס לניקיון בפארקים וביערות. מהסקר עולה כי הציבור בישראל אוהב לבקר בפארקים וביערות ולטייל בהם ולרוב גם מקפיד גם על איסוף האשפה.

בסקר שערכה קק"ל יחד עם מכון גאוקרטגורפיה לרגל יום הניקיון הבינלאומי עולה שהציבור בישראל אוהב לבקר ולטייל בפארקים וביערות ולרוב מקפיד גם על איסוף האשפה סביבו, נתון שנתמך על ידי יערני קק"ל, המציינים השנה כי במהלך החגים דאגו המוני המטיילים לשמור על ניקיון אתרי הטבע.

מהסקר עולה כי 86% מהמבוגרים ו-88% מבני הנוער ביקרו השנה בפארקים וביערות. רוב המבקרים נוהגים לאסוף את האשפה ולזרוק אותה בפחים באתרים עצמם (68% בקרב מבוגרים ו-76% בקרב בני הנוער), או לקחת עמם את האשפה לפחים מחוץ לאתרים (13% בקרב מבוגרים, 7% בקרב בני נוער).

עם זאת, קיימת ירידה בקרב עמדות בני הנוער בנוגע לחשיבות ניקיון אתרי הטבע ביחס למבוגרים. כך, בעוד ש-91% מהמבוגרים טענו כי מאד חשוב לשמור על הניקיון, רק 68% מהצעירים עשו כן.

עוד עולה מהסקר כי רק כמחצית מהנשאלים (50% בקרב מבוגרים -49% מבני הנוער) חוששים מפגיעה בבעלי חיים באתרים אם האשפה לא תפונה. אחוז דומה מהנשאלים חושש גם מתופעות לוואי של זוהמה, לכלוך והעדר אסתטיקה כהשפעה שלילית לאי-איסוף האשפה (46% מהמבוגרים ו-37% מבני הנוער).