המכון לחקר מדיניות קרקעית ושימושי קרקע ע"ש בן שמש

אודות המכון

המכון עבר לכפיפות יחידת המדען הראשי  בקק"ל.
המידע  בשלבי עדכון ולכן העמוד לא זמין באופן זמני.

מבנה המכון

המכון עבר לכפיפות יחידת המדען הראשי  בקק"ל.
המידע  בשלבי עדכון ולכן העמוד לא זמין באופן זמני.

יעדים ופעילות המכון

המכון עבר לכפיפות יחידת המדען הראשי  בקק"ל.
המידע  בשלבי עדכון ולכן העמוד לא זמין באופן זמני.

מחקרים ומענקי מחקר

כחלק מפעילותו השתתף המכון במימון מחקרים הנוגעים לתחומי פעילותו. המכון הזמין חוקרים מהאקדמיה ומהמערכות המקצועיות הרלוונטיות להגיש הצעות מחקר בתחומי המדיניות הקרקעית ושימושי הקרקע.

פרסומי המכון

המכון הפיק כתב עת מקצועי-אקדמי בשם קרקע, המביא בפני הקורא ניתוח של סוגיות מרכזיות בנושאי מדיניות קרקעית ושימושי קרקע. כמו כן, במהלך השנים המכון הפיק והוציא לאור פרסומים מיוחדים ומקצועיים בנושא מדיניות קרקעית ושימושי קרקע, ופרסם מחקרים שבוצעו על-ידו או נתמכו מקרנותיו.

כתב העת קרקע

המכון הפיק כתב עת מקצועי-אקדמי בשם קרקע. זהו הביטאון המרכזי המביא בפני הקורא ניתוח של סוגיות מרכזיות בנושאי מדיניות קרקעית ושימושי קרקע. כתב העת פתוח למגוון דעות, ועל כותביו נמנים טובי העוסקים בנושא הן בפן הציבורי שלו הן בפן האקדמי.