לקובץ גיליון קרקע מספר 72

קרקע - גיליון 72 - נובמבר 2015

כנס נושא: מחוללי פערים ושוויון במדיניות המקרקעין של ישראל

תוכן העניינים: