לימודים אקדמיים במדיניות קרקעית

קרן קימת לישראל, בשיתוף עם החוג לגיאוגרפיה וסביבת האדם שבאוניברסיטת תל אביב, קיימה בין השנים 2020-2006 תכנית לימודים בנושא מדיניות קרקעית לאומית. מטרת התכנית – טיפוח ההוראה והקניית הידע בתחומים של מדיניות קרקעית לאומית, אשר במסגרתה שולב גם מידע אודות מפעליה של קק"ל.

התכנית הקיפה קורסים מלימודי התואר הראשון והשני, וושולבה בתחומי ידע חדשים הנלמדים ונחקרים בחוג, כמו גיאוגרפיה היסטורית פוליטית, אקלים משאבי קרקע ומים, גיאואינפורמטיקה תכנון עירוני וניהול סביבתי. כמו כן, התכנית כללה קורסים מתחומים אנושיים כמו גיאוגרפיה היסטורית: העשור הראשון למדינת ישראל, גיאוגרפיה מדינית: מדיניות מקרקעין לאומית, תכנון עירוני: תהליכים ויישומים, גיאואינפורמטיקה: קדסטר ומקרקעין, גיאוגרפיה פיזית: יחסי גומלין בין קרקע למים, ניהול סביבתי: שטחים פתוחים ושטחים ירוקים ועוד.

התכנית פעלה במשך חמש עשרה שנים וכללה פרסומים, הרצאות לקהל הרחב וימי עיון אקדמיים בנושא.

להלן פירוט חטיבת הלימודים במדיניות מקרקעין בשיתוף עם קק"ל:

 • ד"ר אמנון קרטין - מדיניות קרקעית לאומית
 • ד"ר אמנון קרטין - מבוא לגיאוגרפיה כלכלית-פוליטית
 • פרופ' גדעון ביגר - גיאוגרפיה היסטורית: העשור הראשון למדינת ישראל
 • פרופ' גדעון ביגר - גבולות ישראל
 • פרופ' איל בן-דור - קרקעות ישראל
 • פרופ' איל בן-דור - יחסי גומלין בין קרקע וסביבה בישראל
 • ד"ר בועז ברזילי - תכנון עירוני: תהליכים ויישומים
 • פרופ' גדעון ביגר - שלטון ומרחב בישראל (לתלמידי תואר שני)
 • ד"ר אמנון קרטין - פוליטיקה של מים (לתלמידי תואר שני)
 • מר אלכס חפץ - ניהול משאבי מקרקעין
 • אדר' טליה מרגלית - נוף עירוני בישראל