החוף המערבי - דרום

נקודת תצפית מצויינת לרוחב האגמון מגובה המים בצד המערבי.