שידורים ערוכים מקן החיוויאים

החיוויאים קרן וישראל בקן ביערות השפלה
 
צפו בזוג החיוויאים שלנו, קרן וישראל, בקטעי וידאו מרגשים בהם הם נראים מטפחים זוגיות רומנטית, בונים את הקן המשותף ומכינים אותו לקראת הטלת הביצים, עורכים סעודות משותפות, ואף ברגעי ההטלה, הבקיעה, הדגירה וחניכת הגוזל שלאחר מכן.