דיווחי פריחות

פריחת שקד בנחל השבעה

בצפון

במרכז

בדרום

ברחבי הארץ