צילום: יהל פורת

 

מחקרים בנושא אספקת שירותי מערכת אקולוגיים על ידי יערות ישראל

 

מחקרים בנושא מגוון ביולוגי וערכי טבע ביערות ישראל

 

מחקרים בנושא מינים פולשים

 

מחקרים בנושא היערכות לשינויי אקלים