חוקר ראשי: ד"ר לירון אמדור
חוקרים: אורי רמון, יהל פורת, משה שלר, אייל מיטרני
שנת התחלת המחקר: 2014