תחנות מחקר וניטור אקולוגי ארוכי טווח


 
תחנות המחקר והיערות משמשים כאתרי מחקר אקולוגיים ארוכי טווח לטובת פיתוח ממשק בר-קיימא של יערות נטע אדם בישראל.