מידע כללי

קרן קימת לישראל מנהלת מספר קרנות בתחומים שונים.

הקרנות, שהוקמו בקק"ל בהתאם לצוואות ועזבונות של תורמים מהארץ ומרחבי העולם, מיועדות בעיקר למלגות לסטודנטים .

מפעם לפעם, או בהתאם להחלטות הוועד המנהל לניהול קרנות קק"ל, מתפרסמים קולות קוראים להגשת מועמדות לקבלת מלגה.