מלגות לסטודנטים

קק"ל מעניקה מידי שנה מלגות לסטודנטים במגוון תחומים מטעם קרנות שהועברו לניהולה על -ידי תורמים מרחבי העולם בחייהם ובצוואותיהם. 

התחומים שבהם מוענקות המלגות נקבעים בכל מקרה לגופו על-ידי התורמים והוועד המנהל לניהול קרנות קק"ל.  לאחר מכן מתפרסמים קולות קוראים להגשת מועמדויות למלגה מטעם כל קרן. 

המידע לגבי הגשת מועמדות למלגות בתחומים שהקרנות מוקדשות להם בשנת 2019 יפורסם בהמשך השנה דרך החוגים הרלוונטיים במוסדות להשכלה גבוהה.

סטודנטים מקבלי מלגות מקרן בנדר ומשתתפי טקס חלוקת המלגות בתמונה קבוצתית.  צילום: ארכיון הצילומים של קק"ל
הסטודנטים הזוכים במלגות מטעם קרן בנדר
לשנות הלימודים תשע"ח - תש"ס ומשתתפי טקס חלקות המלגות.
צילום: ארכיון הצילומים של קק"ל