ההוראות לייעודי היער בפרק השטחים המוגנים בתמ"א 1

יער יתיר במבט מהאוויר. צילום: בני מור
 
 

תמ"א 1 - תכנית המתאר הארצית האחודה

תכנית המתאר הארצית האחודה (תמ"א 1) אושרה על ידי ממשלת ישראל ב-12 בינואר 2020. התמ"א החדשה נועדה לאגד ולאחד מספר תכניות מתאר ארציות מרכזיות לכדי תכנית אחת. בתהליך איחוד זה בוטל תוקפן של התכניות הישנות אשר הוטמעו ואוחדו לתמ"א 1.