ארכיון המכרזים שפורסמו בשנת 2021

מכרז פומבי מס' מפ/264/20 למתן שירותי תכנון ניהול ופיקוח הנדסי לפרויקט מגורים ברח' גמלא בקריית אונו

 
תאריך הגשת הצעות: 3.2.2021 עד השעה 12:00

(תאריך פרסום באינטרנט: 17.1.2021)

מכרז פומבי מס' מפ/370/21 לרכישה אספקה והתקנה של ציוד מולטימדיה

 
תאריך הגשת הצעות: 22.2.2021 עד השעה 12:00

(תאריך פרסום באינטרנט: 3.2.2021)

מכרז פומבי מס' מפ/376/21 לקבלת מענה טלפוני במיקור חוץ עבור קרן קימת לישראל

 
תאריך הגשת הצעות: 14.3.2021 עד השעה 12:00

(תאריך פרסום באינטרנט: 14.2.2021)

מכרז פומבי מס' מפ/257/20 למתן שירותי הדרכה חיצוניים עבור קרן קימת לישראל

 
תאריך הגשת הצעות: 15.3.2021 בין השעות 09:00 - 14:00

(תאריך פרסום באינטרנט: 14.2.2021)

מכרז פומבי מס' מפ/359/21 להכנת תכנית אסטרטגית למקרקעי הייעור עבור קרן קימת לישראל

 
תאריך הגשת הצעות: 18.3.2021 עד השעה 14:00

(תאריך פרסום באינטרנט: 28.1.2021)

מכרז פומבי מס' מפ/3566/16 – מתן שירותי ניקיון במשרדי הקק"ל - מרחב דרום

לתשומת לבכם: המועד האחרון להגשת הצעות נדחה, מועד מעודכן להגשת הצעות יפורסם בהמשך. יש לעקוב באתר אחר הפרסומים לשם הגשת הצעות.
תאריך הגשת הצעות: בתאריך 11.3.2018 עד השעה 12:00
(תאריך פרסום באינטרנט: 20.2.2018)

מכרז פומבי מס' מפ/379/21 - מתן שירותי ייעוץ בתחום בקרת הוצאות וסיוע בממשק בין רשות מקרקעי ישראל לקק"ל

 
תאריך הגשת הצעות מעודכן: 8.4.2021 בשעה 12:00

(תאריך פרסום באינטרנט: 2.3.2021)

מכרז מסגרת פומבי מס' מפ/389/21 לתכנון אספקה והתקנת אוהלי אירוח עבור קרן קימת לישראל

 
תאריך הגשת הצעות: 21.4.2021 בשעה 12:00

(תאריך פרסום באינטרנט: 14.3.2021)

מכרז פומבי מס' מפ/380/21 - מתן שירותי ייעוץ בנושאים פיננסיים בליווי הממשק בין רשות מקרקעי ישראל לקק"ל

 
תאריך הגשת הצעות מעודכן: 8.4.2021 בשעה 12:00

(תאריך פרסום באינטרנט: 2.3.2021)

מכרז פומבי מס' מפ/395/21 ביצוע עבודות קבלניות לבניית אמפי תיאטרון מכללת ספיר בעיר שדרות

 
תאריך הגשת הצעות: 9.5.2021 עד השעה 12:00

(תאריך פרסום באינטרנט: 24.3.2021)

מכרז פומבי מס' מפ/368/21 למתן שירותים למערכת ניהול מלגות

 
תאריך הגשת הצעות: 21.4.2021 עד השעה 12:00

(תאריך פרסום באינטרנט: 22.3.2021)

מכרז פומבי מס' מפ/409/21 למתן שירותי תכנון, הקמה וביצוע של מוזיאון ספרי כבוד (מבנה קיים)

 
תאריך הגשת הצעות: 23.5.2021 בין השעות 9:00 - 14:00

(תאריך פרסום באינטרנט: 17.3.2021)

מכרז פומבי מס' מפ/402/21 למתן שירותים לקידום אתרים במנועי חיפוש, הנגשה ואנליזה לפעילות קק"ל באינטרנט

 
תאריך הגשת הצעות מעודכן: 1.6.2021 עד לשעה 12:00

(תאריך פרסום באינטרנט: 18.4.2021)

מכרז פומבי מס' מפ/437/21 שיפוץ והנגשה למבנה שירותים ביער המלאכים (שחריה)

 
תאריך הגשת הצעות:.6.7.2021 עד השעה 12:00

(תאריך פרסום באינטרנט: 3.6.2021)

מכרז פומבי מס' מפ/458/21 להפקת אירוע קיץ ואירוע עובדים

 
תאריך הגשת הצעות: 21.6.2021 עד השעה 12:00

(תאריך פרסום באינטרנט: 2.6.2021)

מכרז פומבי מס' מפ/12317/19 למתן שירותי מכירת כלי צמ"ה

 
תאריך הגשת הצעות: 24.6.2021 עד השעה 12:00

(תאריך פרסום באינטרנט: 2.6.2021)

מכרז פומבי מס' מפ/432/21 למתן שירותי כתיבה ועיצוב תכניות חינוכיות

 
תאריך הגשת הצעות: 28.6.2021 עד השעה 14:00

(תאריך פרסום באינטרנט: 26.5.2021)

מכרז מסגרת פומבי מס' מפ/446/21 לעבודות ייעור - קלטור וכיסוח במרחב מרכז

 
תאריך הגשת הצעות: 24.6.2021 עד השעה 14:00

(תאריך פרסום באינטרנט: 20.5.2021)

מכרז פומבי מס' מפ/438/21 לאספקת דלק ברכבי קק"ל

 
תאריך הגשת הצעות: 30.6.2021 עד השעה 14:00

(תאריך פרסום באינטרנט: 19.5.2021)

מכרז פומבי מס' מפ/447/21 למתן שירותי אספקת והפעלת טרקטור חקלאי לפי שעות במרחב מרכז ודרום

 
תאריך הגשת הצעות מעודכן: 10.6.2021 עד השעה 12:00

(תאריך פרסום באינטרנט: 19.5.2021)

מכרז פומבי מס' מפ/412/21 ביצוע עבודות שימור שיקום ובניה בתיאטרון (אמפי) היסטורי גברעם

 
תאריך הגשת הצעות: 16.6.2021 עד השעה 12:00

(תאריך פרסום באינטרנט: 25.3.2021)