פרסומי קול קורא

מדור זה מתעדכן במידע על קול קורא בתוקף
 

קול קורא לקבלת מלגה והטבות לאחים שכולים וליתומים - קרן באומן 2021

בקשה לקבלת מלגה ו/או הטבה תוגש אך ורק בטופס המקוון וזאת לא יאוחר מיום 31.12.2021
(תאריך פרסום באינטרנט: 22.3.2021)

קול קורא מס' קק/112/20 הזמנה להצטרפות למאגר ספקים ונותני שירות לתיקוני ואספקת חלפים

פנייה זו תהא בתוקף החל במועד זה, וכל עוד הקול הקורא מפורסם באתר האינטרנט.
(תאריך פרסום באינטרנט: 13.5.2020

קול קורא מס' קק/55/20 - לאיתור נכסים מתאימים לבית קק"ל

פנייה זו תהא בתוקף החל במועד זה, וכל עוד הקול הקורא מפורסם באתר האינטרנט.
(תאריך פרסום באינטרנט: 18.2.2020)
 

קול קורא – שימוש בקרקעות חברת הימנותא להקמת מתקני ייצור חשמל מאנרגיות מתחדשות

מציעים העונים על הדרישות המפורטות במסמכי הקול קורא מוזמנים לשלוח הצעות מתאריך 2.6.2016.
פנייה זו תהא בתוקף החל במועד זה, וכל עוד הקול הקורא מפורסם באתר האינטרנט.
(תאריך פרסום באינטרנט: 2.6.2016)

קול קורא מס' קק/ 671/15 - איתור כתבים, כתבי וידיאו, עורכי תוכן ומתרגמים

מציעים העונים על הדרישות המפורטות במסמכי הקול קורא מוזמנים לשלוח הצעות מתאריך 10.1.2016.
 
פנייה זו תהא בתוקף החל במועד זה, וכל עוד הקול הקורא מפורסם באתר האינטרנט.
(תאריך פרסום באינטרנט: 7.1.2016)