קולות קוראים לפרויקטים

קולות קוראים לפרויקטים

 

ברוכים הבאים לעמוד הקולות הקוראים לפרויקטים של קק"ל


לתשומת לבכם:
הליך קול קורא מס' 2000/18 - השתתפות בתקצוב גני קק"ל בתחום שיפוטן המוניציפאלי של רשויות בנגב, בגליל ובפריפריה החברתית  -
להלן רשימות של מי שעברו לשלב ב',  ושלא עברו לשלב ב'

 מציעים שאושרו  לעבור לשלב ב' »

  מציעים שלא אושרו לעבור לשלב ב'  »


בהתאם להחלטת דירקטוריון קק"ל, משנת 2017 קק"ל מאשרת פרויקטים ומבצעת אותם באמצעות הליכים שקופים ושוויוניים, שמתפרסמים באמצעות "קולות קוראים" לציבור.

בשנת 2018 אישרו דירקטוריון קק"ל והנהלתה קול קורא לפרויקט הבא:

קול קורא מס' 2000/18 - השתתפות בתקצוב גני קק"ל בתחום שיפוטן המוניציפאלי של רשויות בנגב, בגליל ובפריפריה החברתית. הקליקו לפרטים »

הגשת הצעות: הגשת ההצעות לקולות הקוראים תיעשה דרך אתר האינטרנט של קק"ל, במערכת הממוחשבת ובטופס מקוון בלבד, כאמור גם בהוראות הכלליות להגשת הצעות. לא תיבחנה הצעות שתוגשנה בדרך אחרת.

 הבהרה מס' 1 בנוגע לדחיית מועד הגשת ההצעות  »

לפניות ושאלות ניתן ליצור קשר בטלפון: 03-5261180/95/78, בימים א' עד ה', בין השעות 9:00 עד 17:00, ובדוא"ל: KolKoreProjects@kkl.org.il

רשויות זכאיות:

 רשימת רשויות זכאיות לפי סדר א"ב »

 חוק הרשות לפיתוח הגליל »

 חוק הרשות לפיתוח הנגב »

 הגדרת יישובים ואזורים כבעלי עדיפות לאומית »

 יישובים ואזורים סטטיסטיים בפריפריה חברתית »


יחד נמשיך לפתח ולטפח את הארץ, ונמשיך להוביל את תנופת השקיפות!