קול קורא לאיתור מועמדים לתכנית "יערני העתיד" בקרן קימת לישראל

 
בקול קורא זה פורסמו מחדש התנאים. לפניכם הפרסום המעודכן.
 
רקע
בכדי להבטיח עתודה מקצועית שתהווה את השדרה המקצועית לניהול יערות ישראל בעתיד, החליטה קק"ל על תכנית "יערני ויערניות העתיד".
במסגרת תכנית זו, קק"ל מעוניינת לקלוט מועמדים ומועמדות העונים/ות לאמות המידה שיפורטו בהמשך ולהכשירם/ן , במטרה לשלבם/ן במערך המקצועי בארגון.

הכשרת "יערני ויערניות העתיד"
מועמד/ת שת/יתקבל לתכנית, ת/יעבור מסלול הכשרה שיכלול את השלבים הבאים:
א.שלושה חודשים ראשונים שיכללו:
1. קורס מרוכז של חודש ימים שיתקיים במרכז השדה בנס-הרים (בתנאי פנימייה) בו ישולבו הרצאות וסיורים, במטרה ללמוד את מרב תחומי העיסוק והמקצוע של ניהול היער בישראל.
2. חודשיים של התנסות מעשית מודרכת בקבוצות, בכל אחד מתחומי הלימוד, בחבלי הארץ השונים, באחריות מנהל מחלקת יער בכל מרחב ואנשי אגף הייעור.
ב. בתום שלושה חודשים, יתקיימו הליכי מיון נוספים ולאחריהם יוחלט על המשך ההשתתפות בתכנית.
ג. הממשיכים והממשיכות בתכנית ישתלבו באתרי העבודה של קק"ל בכל רחבי הארץ, למשך שישה חודשים נוספים של התמחות בתחומים מקצועיים שייקבעו. זאת על מנת לרכוש ניסיון ניהולי ומקצועי בתחום המקצועי המתאים לכל מועמד ומועמדת.

קליטת מסיימי/ות תכנית "יערני ויערניות העתיד" למשרה בקק"ל
מועמדים ומועמדות שיסיימו בהצלחה את תהליך ההכשרה, ייקלטו לעבודה תקנית בקק"ל על פי הצרכים והתנאים כמקובל.

תנאי העסקה
כל המשתתפים והמשתתפות בתכנית יקבלו שכר מקק"ל במסגרת חוזה העסקה מיום תחילת ההכשרה ועד סיומה. כמובן שהן המשתתף/ת והן קק"ל יהיו רשאים להפסיק את ההשתתפות בתכנית בכל עת, כפי שיפורט בחוזה.

מיון ובחירת מועמדים
דרישות קדם מהמועמדים
• תואר ראשון בתחומים הבאים: חקלאות, ביולוגיה, גיאוגרפיה, אקולוגיה וסביבה.
• עדיפות תינתן לבעלי תואר שני ולבעלי התמחות ביערנות או בניהול שטחים פתוחים.
• ניסיון בעבודה מעשית בתחום היער או השטחים הפתוחים יהווה יתרון.

אמות מידה לבחינת המועמדים
• מידת הרלוונטיות של תחום הלימודים / המחקר / התמחות ליער או לשטחים פתוחים.
• ניסיון מעשי בעבודה בתחום היער או השטחים הפתוחים.
• המלצות מאנשי מקצוע או מחקר מתחום היער או השטחים הפתוחים.
• השכלה נוספת בתחום.
• התרשמות אישית ממידת ההתאמה של המועמד/ת.

מועמד/ת אשר ת/יעמוד בדרישות הקדם, ת/יזומן לראיון בפני ועדה שתבחר את המשתתפים בתכנית.

מועמדים ומועמדות המעוניינים/ות להגיש מועמדותם יפנו בכתב, בצירוף קורות חיים, אישורי השכלה מתאימים והמלצות מקצועיות לדוא"ל: saritd@kkl.org.il עד לתאריך 25.3.2021.
תשובות יינתנו למתאימים ולמתאימות בלבד.

הערה:
המסמך מיועד לנשים וגברים כאחד.
מועמדים עם מוגבלות: קק"ל פועלת בהתאם לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998 (להלן "החוק"), ומשכך, מועמדים עם מוגבלויות כהגדרתם בחוק מוזמנים ליידע את נציגי קק"ל. אם נדרשות התאמות למועמד לשם הליך זה, המועמד מתבקש לפרט זאת בעת הגשת המועמדות כדי שההליך יונגש בהתאם.