קול קורא לקבלת מלגה מקרן סיוביצ'י לשנת הלימודים תש"פ - 2020

 
קרן קימת לישראל מנהלת יחדיו עם קרן קימת לישראל צרפת את הקרן על שם מיריי מרגריט גאליין סיובצ'י ז"ל, אשר הוקמה מכוח צוואתה של המנוחה משנת 2014.

בהתאם להוראות הצוואה ועל פי החלטת הוועד המנהל של הקרן, בשנת הלימודים תש"פ (2020) תחלק הקרן סך של עד 3,000,000 ש"ח עבור מלגות לסטודנטים הלומדים לתואר ראשון ו/או שני ו/או דוקטורט במוסדות לימוד המוכרים על ידי המועצה להשכלה גבוהה (מל"ג) וסטודנטים הלומדים לתעודת הנדסאי במוסדות לימוד המוכרים על ידי המכון הממשלתי להכשרה טכנולוגית (מה"ט) והעומדים בתנאים המפורטים בקול קורא זה ("הקריטריונים") ובהתאם לשיקול דעת הוועד המנהל של הקרן.

בקשה לקבלת המלגה תוגש אך ורק בטופס המקוון בקישור: www.milgasys.co.il/kkls20   זאת עד ליום: 31.7.2020

לפרטים נוספים ניתן לפנות אל דורית יפת במייל: dority@kkl.org.il